Banatske nosnje i srpske ponuda

-bela haljina zenska sa cipkom  35,- eura  /  30

-bela haljina zenska bez cipke  30,- eura  /  25

-kecelja srbijanska  40,- eura  /  35

-kecelja banatska  45,- eura  /  40

-banatske bele pantalone: ako su od šifona (sa čipkom) 15,- eura  /  10 

-banatske bele pantalone: ako su od čoje, radjeno sa trakama 60,- eura  /  50 

-banatske bele pantalone: ako su od čoje, radjen ručni vez 110,- eura  /  100

 -banatska bela kosulja  25,- eura  /  20

 -plastron  25,- eura  /  20

-jelek muški srbijanski  85,- eura  /  75

 -jelek ženski srbijanski 90,- eura  /  80

-sajkaca  8,- eura  /  5 

-opanci banatski 40,- eura  /  35

-opanci srbijanski (sa ili bez siljkova) 25 eura,-  / 20