Kompleti od G do C

Frule sledecih tonaliteta, od najmanje do najvece:


G od 20cm, F od 22,5cm, E od 23,5cm, D od 26,5cm, 
C od 29,5cm. 


1.) Komplet br.1 od G do C tonaliteta (ukupno 5 frula), cena: 14.100,- din
2.) Komplet br.2 od G do C tonaliteta (ukupno 5 frula), cena: 14.100,- din